Opis kampanii "Rowerowy Maj"

Poniżej znajduje się opis ogólnopolskiej kampanii "Rowerowy Maj" dedykowanej Lublinowi

Promowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów szkół podstawowych, których zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej, to główny cel kampanii Rowerowy Maj.

Zasady kampanii są bardzo proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowego Maja. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii atrakcyjne nagrody. Najbardziej rowerowa szkoła otrzyma zadaszony parking rowerowy.

Najlepsze klasy, w każdej ze szkół – grupowe wejściówki, ufundowane przez partnerów kampanii, a uczniowie nagrody niespodzianki – akcesoria rowerowe.

Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin, w ramach miejskich obchodów 25-lecia partnerstwa miast Lublin i Munster (Niemcy).

 

Cel:

 • Głównym celem RM jest zachęcenie dzieci do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły

 • Zdrowotny ­ promocja zdrowego stylu życia ­ minimalna dawka codziennego ruchu sprawia, że dzieci lepiej myślą, są mniej podatne na choroby (uodparniają się), mają mniej problemów zdrowotnych w późniejszym okresie (cukrzyca, otyłość, łamliwość kości, choroby płuc itp.)

 • Pedagogiczno ­ psychiczny ­ dzieci, które samodzielnie jadą / idą do szkoły są w efekcie bardziej otwarte, kreatywne, samodzielne, odpowiedzialne, myślą nieszablonowo i potrafią szybko dostosować się do panującej sytuacji

 • Ekologiczne ­ kształtowanie postaw ekologicznych, dzieci są bardziej świadome w późniejszym okresie pod tym względem, popularyzacja komunikacji rowerowej

 • Nauka zachowania na drodze ­ dzieci dojeżdżające rowerem do szkoły umieją bezpiecznie zachować się na drodze oraz w późniejszym okresie respektują prawa innych użytkowników dróg.

 

Harmonogram:

 • Termin Kampanii to miesiąc maj w dniach od 4 do 31 maja (18 dni roboczych). Zakończenie i ogłoszenie wyników odbędzie się w sobotę, 4 czerwca, przed uroczystym przejazdem rowerowym, wraz z przedstawicielami z Niemiec.

 • Termin spotkania wprowadzającego dla nauczycieli-koordynatorów – 11 kwietnia

 • Termin promocji kampanii ­ do końca kwietnia

 • Termin zgłaszania szkół chętnych do wzięcia udziału w kampanii (formularz zgłoszeniowy) ­ do 8 kwietnia

 • Przekazanie materiałów drukowanych do zarejestrowanych szkół ­ dzienniczków dla uczniów, broszur dla rodziców, plakaty, naklejki, regulaminy, dzienniki rowerowej aktywności ­ do końca kwietnia

 • 4 – 31 maja ­ przebieg akcji w szkołach, przekazanie dokumentacji ze szkół od nauczycieli ­ koordynatorów do Organizatora

 • 4 czerwca ­ zakończenie Kampanii podczas miejskich obchodów 25-lecia partnerstwa miast Lublin i Munster, przejazd rowerowy ulicami miasta, wręczenie głównych nagród i dyplomów

 

 1. Rekrutacja szkół:

  Głównym targetem akcji są szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

  Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe (odpowiedni wypełniony dokument) i weryfikację. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wydarzenie będzie ograniczone do 30 szkół.

  Dyrektorzy zakwalifikowanych placówek wyznaczają nauczyciela-koordynatora akcji w szkole, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami i Urzędem Miasta.

 2. Warsztaty i szkolenia nauczycieli:

  11 kwietnia o godz. 9.oo w Wydziale Oświaty i Wychowania UM Lublin odbędzie się spotkanie z nauczycielami ­ koordynatorami akcji oraz dyrektorami ze wszystkich zgłoszonych placówek. Celem spotkania jest zapoznanie koordynatorów i dyrekcji z celami i dokładnym przebiegiem Kampanii oraz wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości.

 3. Druk materiałów:
  • broszura dla rodziców (4 str. A5) o zasadach akcji, korzyściach z jazdy rowerem, przygotowania dziecka do jazdy, wydarzeniach Rowerowego Maja, kontakt itd. Na broszurce znajdzie się informacja o powiązaniu Kampanii z miejskimi obchodami 25 lecia partnerstwa Lublin ­ Munster oraz zaproszenie na przejazd rowerowy ulicami miasta 4 czerwca.

  • dziennik dla każdego ucznia, z miejscem na naklejki na każdy dzień

  • małe naklejki do wklejania na plakaty dla szkół i do dzienniczków

  • druk dzienników rowerowej obecności (1 str. A4)

 4. Przebieg akcji:

  Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

  • najbardziej rowerowa szkoła w Lublinie otrzyma zadaszony parking rowerowy,

  • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów nauki, rozrywki, sportu itp.,

  • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe.

  O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie.

  • szkolni koordynatorzy przekazują rodzicom (przez uczniów) broszury informacyjne, zaś wychowawcom zgłoszonych klas ­ dzienniczki dla uczniów i dziennik rowerowej obecności, wieszają w widocznym miejscu na korytarzu plakat rowerowej aktywności klas oraz zamieszczają informacje dotyczące kampanii na stronie internetowej szkoły i na fb.

  • szkolny koordynator zorganizuje też szkolny apel w czerwcu na którym zostaną uroczyście wręczone nagrody uczniom, dostarczone przez organizatora

  • każdego dnia na pierwszej lekcji uczniowie, którzy przyjechali rowerem pobierają od nauczyciela 2 naklejki ­ jedną wklejają do dzienniczka a drugą na plakat ogólny umieszczony na korytarzu. Naklejki są innego koloru.

  • nauczyciel każdego dnia podczas pierwszej lekcji sprawdza obecność w dzienniku rowerowej obecności

  • skany dzienników rowerowej obecności idą od szkolnego koordynatora do Organizatora dwukrotnie ­ 16 maja, zaś 31 maja ­ skany dzienników w wersji ostatecznej

  • szkolny koordynator będzie przekazywał zdjęcia z przebiegu akcji do organizatora

 5. Wręczenie nagród
  • wręczenie głównych nagród grupowych odbędzie się przed przejazdem rowerowym 4 czerwca ­ najbardziej aktywna w kampanii szkoła (nagroda główna: wiata rowerowa ­ zadaszony parking rowerowy), najbardziej aktywne klasy w poszczególnych szkołach oraz nagroda specjalna

  • wręczenie nagród indywidualnych ­ podczas apeli w szkołach oraz pozostałe nagrody grupowe dla najaktywniejszych klas

 6. Dlaczego sukces?
  • jasno określone zasady, proste, powtarzane od początku

  • nagrody dla każdego kto choć raz przyjedzie rowerem do szkoły

  • masowy charakter Kampanii, efekt skali, zaangażowania wielu podmiotów

  • w akcji weźmie udział 30 szkół, głównie szkoły podstawowe

  • wsparcie Prezydenta

  • duże zainteresowanie ze strony lokalnych mediów – promocja miasta

 7. Promocja kampanii
  • dedykowana strona RowerowyMaj.LublinRowerem.pl

  • dedykowana zakładka w aplikacji na telefon Rowerowa Edukacja ­ Android

  • na forach rowerowych, w sieci społecznościowej, w szkołach i ich stronach internetowych, na stronach UM ­ partner akcji

  • w prasie (Radio, Telewizja, Gazety, w publikacjach własnych)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - 2021  TDNiCz - Paweł Cal.